Událost roku 2020

Jednou z výročních cen udělených městem může být i „Událost roku Hradce Králové“ za rok 2020, která podle Vašeho mínění ovlivnila život ve městě nebo stála nejvýše na žebříčku viditelných okamžiků. Právě o této ceně můžete rozhodnout Vy – občané Hradce Králové – svým hlasováním. Z návrhů veřejnosti došlých v prvním kole byly doporučením výběrových komisí a rozhodnutím kolegia primátora nominovány tyto události:

Soutěžní formulář
Vaše odpověď:
Převzetí areálu kampu Stříbrný rybník společností Městské lesy Hradec Králové a.s. – aneb Zahájení komplexní modernizace a rozvoje chátrajícího komplexu
Koupě koncertního křídla pro Filharmonii Hradec Králové
!
Příjmení Jméno: ! př.: Novák Jiří
Ulice: ! př.: Vidlová
Číslo popisné: ! př.: 645
Město: ! př.: Hradec Králové
PSČ: ! př.: 50002
Email: ! př.: kdosi@kdesi.cz
 

! - povinné položky, na uvedený email Vám bude zaslána zpráva, kterou je pro platnost hlasu nutné potvrdit.

Započítány budou pouze hlasy občanů města Hradec Králové s tím, že každý může hlasovat pouze jednou. Platné hlasy budou zařazeny do slosování o dárkové propagační předměty města Hradec Králové. Hlasující souhlasí se zpracováním osobních údajů, dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Uvedené kontaktní údaje poslouží pouze pro potřebu této ankety. V tomto formuláři se v souladu s Nařízením GDPR shromažďují v rozsahu nutném pro plnění zákonem uložených povinností pouze osobní údaje nutné pro splnění účelu, který vyplývá z obsahu tohoto tiskopisu. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu, konkrétní doba zpracování je stanovena spisovým a skartačním řádem. Podrobné informace k ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách města (www.hradeckralove.org).

Hlasování končí 23. 3. 2021, v 23:59 hod.
© 2021 Statutární město Hradec Králové